fbpx
Your address will show here +12 34 56 78

Polica Varovanja osebnih podatkov


BTC ChatBot

VARSTVO PODATKOV
BTC, d.d. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje k trajnemu varovanju podatkov na naših spletnih straneh, aplikacijah, chatbotu in drugih aplikacijah organizacije BTC, d.d.

Ta polica Varstva podatkov vam bo pomagala razumeti katere osebne informacije/ podatke (osebne podatke) in ne-osebne podatke zbiramo v namen izboljšanja naših storitev. Prav tako boste tukaj lahko izvedeli na kakšne načine so vaši podatki v nadaljevanju procesirani, v namen izboljšanja izkušnje z našimi spletnimi produkti.

Ta Polica varovanja podatkov se nanaša na vse spletne produkte in aplikacije povezane z BTC, d.d. chatbotom na platformi Facebook Messenger.

V kolikor se s Polico varovanja osebnih podatkov ne strinjate, vam priporočamo, da naših spletnih produktov in aplikacij, ki so povezane s chatbotom na platformi Facebook Messenger ne uporabljate.

»Osebni podatki« se nanašajo na informacije, ki omogočajo specifično osebno identifikacijo posameznika oziroma uporabnika storitve. »Ne-osebni« podatki so definirani kot podatki, s katerimi ne moremo identificirati posameznega uporabnika storitev. V namen izboljšanja naših storitev zbiramo obe vrsti podatkov.


UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatki se bodo uporabljali in procesirali na sledeče načine:

vzdrževanje in razvoj obstoječih dejavnosti in storitev
prilagajanje izkušenj uporabnikov
kontaktiranje uporabnikov v skladu z njihovimi preferencami komunikacije
pošiljanje sporočil in marketinškega materiala uporabnikom, v skladu z njihovimi preferencami komunikacije
analiza in obdelava podatkov za izdelavo notranjih poročil in namen izboljšave naših produktov in storitev
BTC, d.d. je zavezan spoštovanju zakona GDPR, lokalnih zakonov o varstvu osebnih podatkov in drugih zakonov povezanih z varovanjem in procesiranjem osebnih podatkov.

Zavezani smo k upravljanju osebnih podatkov v skladu s popolno zaupnostjo in maksimalno stopnjo varnosti.


PODATKI IN NJIHOV IZVOR
Zbiramo spekter informacij, ki jih lahko uvrstimo v sledeče kategorije:

  • informacije, ki jih prejmemo direktno od uporabnikov
  • informacije “v živo”, ki beležijo vedenje obiskovalcev naših spletnih strani ter chatbota
  • podatki, ki prihaja direktno s strani Facebooka, njihovih storitev ali produktov
  • Prejete informacije s strani uporabnikov, kot so Ime in Priimek, Email naslov, telefonska številka, jezik, lokacija in časovni pas, bomo zbirali za namen izboljšanje in prilagajanje izkušnje z našimi storitvami in produkti
  • Poleg tega zbiramo tudi informacije uporabnikovega vedenja na naših storitvah ali produktih, kar vključuje opazovanje interakcije, prebranih ali neprebranih razdelkov sporočil, tem ali informacij na naši spletni strani ali chatbotu.

Z namenom izboljšanja storitev ali produktov v povezavi s chatbotom, lahko BTC, d.d. za zbiranje informacij o uporabnikih uporablja orodja tretjih oseb.

Znotraj storitev ali produktov lahko BTC, d.d. ponuja, trži oglaševalski proctor tretjim osebam. Znotraj produktov ali storitev lahko uporablja tehnologije, ki bodo uporabnikom ponujale personalizirane oglase.RAZKRITJE PODATKOV
BTC, d.d. ne bo razkrival shranjenih osebnih podatkov tretjim osebam za namene direktnega marketinga, marketinških raziskav, anket ali ostalih javnih namenov brez vašega dovoljenja, razen v lastnih produktih ali storitvah, v katerih boste imeli možnost upravljanja z lastno prijavo in/ali odjavo od specifične storitve.

Uporabljamo lahko zunanje ponudnike tehnoloških rešitev za procesiranje in shranjevanje osebnih podatkov, dostop do osebnih podatkov ter dostop do osebnih podatkov preko njihovega uporabniškega vmesnika. Uporaba takšnih rešitev nam omogoča učinkovito upravljanje in analizo osebnih podatkov, na podlagi katerih izboljšujemo naše storitve in produkte.

BTC, d.d. lahko uporablja ponudnike tretjih, kot so na primer različni Email ponudniki, ponudniki bančnih storitev, ponudniki storitev analize podatkov, ponudniki storitev poslovne inteligence, s katerimi lahko deli podatke izključno za uporabo njihovih tehnoloških rešitev, storitev ali produktov. Njihove rešitve bodo BTC, d.d. omogočale bolj učinkovito upravljanje in nadgradnjo obstoječih poslovnih sistemov, produktov ter storitev. BTC, d.d. ne odgovarja za  upravljanje podatkov tretjih oseb.

BTC, d.d. lahko deli ne-osebne informacije (kot so anonimni podatki uporabe lastnih produktov ali storitev, vhodne in izhodne strani ter URL-ji, tip platforme, število ogledov, klikov na povezave, idr.) z zainteresiranimi tretjimi osebami, z namenom boljšega razumevanja uporabe lastnih storitev ali produktov, nadaljnjega trženja, promocije, oglaševanja in/ali razumevanja uporabniškega vedenja.

V izjemnih okoliščinah si BTC, d.d. pridržuje pravico deljenja osebnih podatkov tretjim osebam, v kolikor so ti podatki zahtevani na podlagi zakonske določbe, regulacijskih organov ali za to kompetentnih organizacij.

BTC, d.d. lahko osebne podatke deli v primeru katerekoli združitve, prodaje produktov ali storitev, nakupa ali financiranja dela ali celote tretje organizacije. Obdelane ne-osebne informacije so lahko posredovane tretjim organizacijam, oglaševalskim agencijam, poslovnim partnerjem ali drugim tretjim osebam.

Z uporabo BTC, d.d. produktov ali storitev soglašate s tem, da BTC, d.d. z vašimi podatki upravlja v sodelovanju s tretjimi osebami, ki so lahko tudi izven republike Slovenije in/ali Evropske unije, kjer so iz strani BTC, d.d. upravljani v skladu s to Polico o varovanju podatkov.VAROVANJE VAŠIH PODATKOV
Vaši podatki bodo shranjeni na zunanjih serverjih z ustrezno zaščito, kot je zaščita z geslom, ki bo dopuščala dostop le avtoriziranim administratorjem BTC, d.d. produktov ali storitev. Baza podatkov je zaščitena v skladu z industrijskimi standardi, tehničnimi in industrijskimi varovali in zaščitami.

Ne glede na našo dobro namero shranjevanja, upravljanja in varovanja podatkov ne moremo zagotavljati absolutne zaščite vaših podatkov med postopkom prenosa iz zunanje baze v naše lastne sisteme.

BTC, d.d. bo v primeru materialne, informacijske škode, vdora ali ogroženosti vaših osebnih podatkov objavil novico na spletni strani. BTC, d.d. bo v takšnem primeru mogoče tudi začasno ugasnil ogrožene produkte ali storitve, da zaščiti podatke njihovih uporabnikov.DOSTOP DO INFORMACIJ
Uporabniki imajo pravico do dostopa do vseh njihovih osebnih podatkov, s katerimi BTC, d.d. upravlja in jih shranjuje. V primeru da uporabnik želi to pravico uporabiti mora BTC, d.d. kontaktirati preko Email naslova. Na podlagi iniciative uporabnika bo BTC, d.d. pregledal, popravil, dopolnil ali izbiral vse njegove osebne podatke, ki so shranjeni v bazi BTC, d.d..

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od promocijsko usmerjene komunikacije s strani BTC, d.d. V kolikor se uporabnik odjavi, si BTC, d.d. pridržuje pravico do občasne ne-promocijske komunikacije z uporabnikom, kot je na primer komunikacija o uporabniškem računu, dostopu do naših produktov ali storitev ali večjih spremembah naših produktov ali storitev.SPREMEMBE POLICE VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV
BTC, d.d. lahko kadarkoli spremeni svojo Polico o varovanju osebnih podatkov. Vse spremembe Police bodo objavljene na tem mestu, zaradi česar BTC, d.d. poziva uporabnike, da občasno pregledajo stran za kakršnekoli spremembe. 

Spremembe, ki se navezujejo na pravice uporabnika, ne bodo nikdar storjene brez predhodne prošnje za soglasje uporabnikov.

V Ljubljani, dne 03.09.2018